اکشن اکسپو
سامانه ثبت نام نمایشگاهی

اکشن اکسپو

سامانه ثبت نام نمایشگاهی اکشن اکسپو پس از مدت ها تحقیق، بررسی و مشاوره با متخصصان برگزاری نمایشگاه، مجریان و بازدیدکنندگان و استفاده از تجارب گرانقدر آنها همچنین بررسی سامانه های جهانی به منظور تسهیل فرآیند ثبت نام نمایشگاه ‌در کشور طراحی و توسعه پیدا کرده است.

سفارش دهنده: شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان
پلتفرم ساخت: ASP.Net core & Angular
تاریخ اجرا : اسفند 1400